E³.panel

E³.panel

Placera och koppla ihop utrustning i skåp, kontrollpaneler, skenor och ställverk.

E³.panel hanterar data från schemat och känner genast vilken utrustning som är placerat i projektet och hur det är kopplat. 

Man kan också starta sin design med att först göra layouten i E³.panel för att sedan generera scheman med placering av respektive logisk del av det redan placerade fysiska objektet.

Förändringar gör man antingen i layouten eller i kretsschemat och förändringen slår igeom omedelbart på båda sidor.

AUTOMATISK ”ROUTING”

Genom att installera E³.panel inkl. ’Routing Option’ och ge kommandot ”Auto Connect” så kommer E³ fysiskt koppla utrustningen med kortast möjliga väg via kabelkanaler. Kopplingstabellen kommer beskriva exakta längder och nödvändig data till montören som ska utföra kopplingarbetet (längder, färger, märkning etc).

3D

E³.panel integrerar det logiska med det fysiska och användaren har också möjlighet att se resultatet i 3D

VIDEO:

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.