Fordonsindustri

Fordonsindustri

För fordonsindustrin erbjuder E³.series en samling kraftfulla verktyg med mycket enkla användargränssnitt.

E³.cable och E³.formboard är exempel på sådana verktyg som världsledande företag inom branschen har valt för sin el- och kablagekonstruktion.

Bland utmärkande egenskaper för fordonindustrin märks:

 • Ett system för både överordnad som detaljerad konstruktion
  • Äkta objektorienterad hantering där samma objekt kan finnas i blockschema, kretsschema, layout och kablageritning
  • Garanterar kvaliteten genom att ändringar på ett ställe direkt slår igenom på övriga ställen i dokumentationen
  • Integrerad lösning för el, kablage, hydraulik och pneumatik
  • Komplett kablagekonstruktion inklusive integration till 3D routing system
  • Integrerad kablagetillverkningsmodul (formboard)
  • Utnyttja utvecklingsresurser parallellt genom att arbeta i ett fleranvändarsystem där alla kan arbeta direkt med samma data
  • Hierarkisk design; “Top Down” – “Bottom Up” systemdesign
  • Beprövad teknik – används av världens ledande företag inom området
  • Samarbeta med elektronikingenjörerna genom att ladda signal- och kontaktdonsdata direkt från elektronikcad
  • Unik regelbaserad styrning av optioner och varianter
  • Revisionshantering med väldokumenterad revisionshistorik
  • Modul för topologidesign
  • Integration till analys- och simuleringssystem
  • Möjlighet att importera och exportera konstruktionsdata till databaser och Excel
  • Direkt tillgång till datablad och certifikat som ingår i projektet

SE VIDEO:

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.