E³.redliner

E³.redliner

Bra verktyg för ändrings- och godkännandehanteringen av projekt.

E³.redliner är speciellt utvecklad för servicetekniker eller andra som vill göra uppdateringar på dokumentation utan tillgång till någon E³ full version.

E³.redliner har samma användargränssnitt som E³ och ger användaren tillgång till all information i den genererade E³ projektdatabas – men utan redigeringsförmåga. 
All ”rödmarkerings” information kan lagras som en separat fil och skickas tillbaka till den ansvariga avdelningen för import/uppdatering av det ursprungliga projektet.

E³.redliner har samma funktioner som E³.view, men dessutom följande funktioner:

  • Köra ytterligare program (manus) som genererar relevanta rapporter på plats (”on the fly”)
  • Använda språkdatabas för att byta språk och eventuellt teckenuppsättning för dokument/ritningar
  • Manipulera lager på/av
  • Hantera färginställningar
  • Yttra sig i figurerna med hjälp av RED grafik och text (rödmarkering)
  • ”Kopiera/klistra in” för återanvändning av grafik/text i dokument/ritningar (; klistra in ger röd träff)
  • Spara ”rödmarkering” information

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.