E³.series kurs

E³.series kurs

Vi erbjuder kurs i alla moduler av E³.series!

GET THE MOST OUT OF YOUR SOFTWARE!

Se till att du får ut det mesta av din mjukvara och arbeta effektivt genom att gå en kurs hos oss!

CCS utbildningsverksamhet genomför r både som standardutbildningar och som kundanpassade utbildningar. Standardutbildningarna erbjuds vanligtvis med öppen anmälan till ett fast pris per deltagare men de kan också arrangeras med en sluten anmälan för en enskild organisation där överenskommelse om plats för genomförande och pris överenskommes.

Innehållet är dock desamma som för utbildningar med öppen anmälan. Vid kundanpassade utbildningar görs en överenskommelse om såväl innehåll, genomförande och pris.

Följande utbildningar finns färdiga som standardutbildningar, se detaljer om utbildningarna längre ner, där de två första schemaläggs med ett visst intervall och övriga genomförs när intresset är tillräckligt stort.

STANDARDUTBILDINGAR

Detta är en grundutbildning i E³.series som inte kräver några tidigare kunskaper av programmet. Målet med kursen är att deltagaren självständigt skall ha grundläggande kunskaper för att kunna dokumentera en produkt eller anläggning genom en kretsschemaritning, en skåpslayout samt tillhörande rapporter över komponenter och förbindningar. Under kursen används Solution builder för dokumenthantering och rapportgenerering.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Projekt, dokument och ritningsblad
 • Symboler, komponenter och komponentinstanser (Device)
 • Beteckningar och beteckningsstrukturer
 • Logiska och fysiska förbindningar, nät och signalnamn
 • Fysisk skåpslayout

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i elkonstruktion och ritningsframställning
Tid: 3 dagar

Detta är en grundutbildning i E³ som inte kräver några tidigare kunskaper av E³. Målet med kursen är att deltagaren självständigt skall ha grundläggande kunskaper för att kunna dokumentera kablage genom en kabelritning samt tillhörande rapporter i form av materiallista och förbindningstabell. Även Formboard-dokument tas fram under kursen. Utgångspunkten är ett blockschema. Under kursen används Solution builder för dokumenthantering och rapportgenerering.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Projekt, dokument och ritningsblad
 • Symboler, komponenter och komponentinstanser (Device)
 • Beteckningar och beteckningsstrukturer
 • Logiska och fysiska förbindningar, nät och signalnamn

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om ritningsframställning
Tid: 2 dagar

Detta är en grundkurs i E³s databaseditor med vilket symboler och komponenter skapas och hanteras. Kursen går också igenom hantering av egenskaper som används av projekt, blad, komponenter, symboler mm. Som exempel kan nämnas attribut, texttyper samt tabeller för färgkoder, areor, linjetyper mm.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Förstå och kunna hantera E³s databaser för symboler, komponenter och egenskaper
 • Förstå och kunna skapa symboler för standardkomponenter, blad, kablar, kontaktspeglar mm
 • Förstå och kunna skapa modeller för skåpsmonterade standardkomponenter
 • Förstå och kunna skapa komponenter av typerna standard, kabel, plint, ”master/slave”, ”assembly” och ”sub-circuit”
 • Förstå och kunna skapa attribut och texttyper
 • Ha insikt om andra egenskaper som hanteras av databaserna
 • Förstå olika metoder för att flytta och kopiera symboler och komponenter mellan databaser

Förkunskaper: Att ha jobbat med och ha god insikt i E³ som konstruktör
Tid: 2 dagar

Detta är en grundkurs i E³s databaseditor med vilken symboler och komponenter skapas och hanteras. Kursen går också igenom hantering av egenskaper som används av projekt, blad, komponenter, symboler mm. Som exempel kan nämnas attribut, texttyper samt tabeller för färgkoder, areor, linjetyper mm.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Förstå och kunna hantera E³s databaser för symboler, komponenter och egenskaper
 • Förstå och kunna skapa symboler för standardkomponenter, blad, kablar mm
 • Förstå och kunna skapa komponenter av typerna standard, kontaktdon, kabel, ”assembly” och ”sub-circuit”
 • Förstå och kunna skapa attribut och texttyper
 • Ha insikt om andra egenskaper som hanteras av databaserna
 • Förstå olika metoder för att flytta och kopiera symboler och komponenter mellan databaser

Förkunskaper: Att ha jobbat med och ha god insikt i E³ som konstruktör
Tid: 2 dagar

Denna utbildning ger grundläggande och fördjupade kunskaper om att skapa och konfigurera rapporter i Solution builder. Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna skapa och konfigurera rapporter för ”Device”, förbindningar och dokument.

Förkunskaper: Att ha jobbat med och ha god insikt i E³ som konstruktör.
Tid: 1 dag

KUNDPASSADE UTBILDINGAR

En kundanpassad utbildning lämpar sig bättre om man som företag jobbar med en unik implementation av E³ och en standardutbildning inte ger deltagaren all baskunskap i de moment man som konstruktör kommer att jobba med.

Kundanpassade utbildningar genomförs också vanligtvis i samband med implementeringsprojekt där projektdeltagarna snabbt behöver få en bredare utbildning än vad standardutbildningarna ger.

KOMMANDE KURSER

Följande utbildningar är planerade och går att anmäla sig till:

 • 11 – 14e Juni: Kombinerad E³.grundkurs (schematic, panel, cable, formboard)

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.