E³.Solution builder

E³.Solution builder

Gör det enkelt at tillämpa E³ som stöd för varje unik affärsprocess.

Vad är E³.Solution builder? 

 • Kompletterande gränssnitt till E³
 • En accelerator för konfigurering av organisationsanpassade tillämpningar av E³
 • Färdiga grundtillämpningar av E³ som möter nationella och internationella branschstandarder
 • Generellt gränssnitt för integration med dokumentarkiv, PDM eller andra IT-system eller produktionsmaskiner
 • En plattform för utveckling av kundanpassningar

Moduler

Solution builder är uppbyggt av ett antal moduler för olika tillämpningar. De två viktigaste och mest centrala är Document manager och Report manager.

Övriga moduler framgår av nedanstående modulkarta.

Vad kan man göra med Solution builder?

Omsätta affärsprocesser och affärsobjekt till motsvarigheter i E³ genom att:

 • Definiera arbetsflöden
 • Definiera rapporter
 • Definiera objektsstrukturer
 • Definiera dokumentflöden
 • Kontinuerligt justera processer, flöden och mallar för att följa organisationens utveckling
 • Konfigurera för avvikelser i enskilda projekt eller produkter

Vad är nyttan med E³?

Är E³ ett nytt verktyg för er organisation eller vill ni skapa en ny tillämpning av E³, så kommer ni snabbare i produktion med E3 genom att använda CCS Solution builder. Där skapar ni enkelt ett effektivt stöd för era affärsprocesser med hög grad av kvalitetssäkring.

Finns behov av ytterligare anpassningar utöver vad som erbjuds i standardprodukten så utgör Solution builder en plattform för effektiv utveckling av sadana anpassningar.

Alla konfigurationer som görs i Solution builder är normalt giltiga för hela organisationen men avvikelser kan göras per projekttyp eller per enskilt projekt. Vissa konfigurationer kan också göras för en roll eller en enskild person.

Utvecklingsstrategi och framtid

CCS utvecklar Solution builder dels genom kunddrivna projekt och dels genom interna projekt.

De kunddrivna projekten leder många gånger fram till nya moduler genom att kundspecifika behov generaliseras och kompletteras till mer allmän nytta.

De interna projekten syftar i första hand till att vidareutveckla det gemensamma ramverket samt komplettera de befintliga modulerna med nya eller förbättrade funktioner.

Även nya moduler kan vara aktuellt för de interna projekten.

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.