Modul – Dokumenthandtering

Modul – Dokumenthandtering

Dokumenthanterarens användargränssnitt är hjärtat för stora delar av Solution builder.

På vilket sätt det skall utnyttjas bestäms av er implementation.

Dokumenthanteraren kan användas för att assistera användaren i hanteringen av dokument och rapporter till att helt styra upp arbetsprocesser och kvalitetssäkra dokumenten genom dess livscykel.

Det är enkelt att integrera dokumenthanteraren med externa system för vidare hantering allt från filbaserade system till mer avancerade dokumentarkiv eller PDM-system.

DOKUMENTFLÖDE

Ett dokumentflöde är enkelt att konfigurera med önskade dokumentstatus och vägar. För varje statusövergång konfigureras en sekvens av händelser hämtade från ett standardbibliotek.

Exempel på händelser kan vara att låsa blad, generera PDF-filer, sända e-postmeddelanden eller liknande.

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.