Modul – Rapportgenerering

Modul – Rapportgenerering

Här definierar man de rapporter som skall genereras i projektet

Rapportgeneratorn delar användargränssnitt med dokumenthanteraren och här definierar man de rapporter som skall genereras i projektet. Här bestämmer man exempelvis dokumentidentiteter samt urval för respektive rapport.

Varje rapporttyp bygger på en uppsättning konfigurerbara regler som är sparade i en databas av rapporttyper.

Solution builder levereras med en uppsättning rapporttyper vilka kan anpassas eller användas som underlag för nya anpassade rapporter. Rapporttyperna delas in i klasser för ”Device”-rapporter, förbindningsrapporter och dokumentrapporter.

Tillsammans med dokumenthanteringen och dess revisionshantering kan automatiska ”diff”-listor för respektive rapport skapas.

Följande bild visar principen för rapportgenereringen:

Här följer ett exempel på en förbindningsrapport som följer med i standarduppsättningen:

Vill du veta mer om Solution Builder och Report Manager?

Tveka inte att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.