E³.viewer

E³.viewer

Söka, visa och skriva ut dokumentation som genereras med E³.series

E³.viewer has the same user interface as E³, giving the user access to all information contained in the generated E³.project – but without editing. E³.viewer allows you to distribute E³.series projects as original data.

This ensures accurate data exchange with production, service, suppliers and customers.

E³.view tillåter dig att öppna ett E³-projekt och ha följande funktioner:

  • Läsa alla handlingar som ingår i projektet
  • Söka efter och följa signalerna under hela projektet
  • Se/söka efter enheter och deras individuella egenskaper
  • Visualisera attribut
  • Manövrera mellan utrustning (schematiska-layout och BOM)
  • Manövrera genom korsreferenser
  • Skriva ut

E³.view har samma användargränssnitt som E³.series och ger användaren tillgång till all information i den genererade E³-projektdatabasen – men utan någon redigeringsmöjlighet.

Ladda ned E3.viewer (GRATIS)

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.