E³.series Grundkurs (schematic + panel + cable + formboard)

E³.series Grundkurs (schematic + panel + cable + formboard)

- jun
Online via Teams

Grundkurs i E³.schematic, E³.panel, E³.cable och E³.formboard.

Detta är en grundutbildning i E³.series där vi kombinerar våra grundutbildningar som inte kräver några tidigare kunskaper av E³.

Målet med kursen är att deltagaren självständigt skall ha grundläggande kunskaper för att kunna dokumentera en produkt eller system genom en kretsschemaritning, blockschema, formboard samt tillhörande rapporter över kretsscheman, kablageritningar och relevanta rapporter för BOM, stycklistor och förbindningar.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

  • Projekt, dokument och ritningsblad
  • Symboler, komponenter, apparater och komponentinstanser
  • Beteckningar och beteckningsstrukturer
  • Logiska och fysiska förbindningar, nät och signalnamn
  • Kretsscheman , Blockscheman och kablageritningar
  • Fysisk skåpslayout

FÖRKUNSKAPER:

Grundläggande kunskaper i elkonstruktion och ritningsframställning

TID:

11 – 14/6-2024 (4 dagar)

Lärarledd tid 9.00 – 16.00

PEDAGOGIK:

Som verktyg för kommunikation kommer Microsoft Teams att användas.

Kursen är indelad i ett antal moment där varje moment inleds med en gemensam presentation och demonstration. Därefter ges arbetsuppgifter som genomförs enskilt och slutligen ges en gemensam sammanfattning av momentet.

Under det enskilda arbetet ges möjlighet till enskild uppkoppling där frågor kring övningen kan ställas samtidigt som bildskärmar kan delas i båda riktningar.

FÖRBEREDELSER:

Utbildningen kommer att genomföras på färdiginstallerade klienter i Google Cloud.

Inför utbildningen kommer ni få möjlighet att testa inloggning till er klient. Inloggningsuppgifter delas ut dagen innan kursens start.

PRIS:

Priset för kursen är EUR 1890

ANMÄLAN:

Anmäl dig genom e-post till training@ccsgroup.se
I anmälan: uppge namn och mejladress på kursdeltagaren samt fullständig faktureringsuppgift.

AVBOKNING:

Fram till 10 dagar före kursens start är avbokning kostnadsfri.

Därefter debiteras avbokning med hela kursavgiften. Kursbokning kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Meddela oss via email vid eventuella ändringar.

KONTAKT