E³.series Grundkurs (schematic + panel)

E³.series Grundkurs (schematic + panel)

Mann jobber på PC - aug
På plats hos CCS i Västerås (Kopparbergsvägen 10)

E³.series Grundkurs i E³.schematic och E³.panel.

Detta är en grundutbildning som inte kräver några tidigare kunskaper av E³.series.

Målet med kursen är att deltagaren självständigt skall ha grundläggande kunskaper för att kunna dokumentera en produkt eller anläggning genom en kretsschemaritning, en skåpslayout samt tillhörande rapporter över komponenter och förbindningar.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

  • Projekt, dokument och ritningsblad
  • Symboler, komponenter och komponentinstanser (Device)
  • Beteckningar och beteckningsstrukturer
  • Logiska och fysiska förbindningar, nät och signalnamn
  • Fysisk skåpslayout

FÖRKUNSKAPER:

Grundläggande kunskaper i elkonstruktion och ritningsframställning

TID:

27 – 29/8-2024 (3 dagar)

Lärarledd tid 9.00 – 16.00

PEDAGOGIK:

Kursen är indelad i ett antal moment där varje moment inleds med en gemensam presentation och demonstration. Därefter ges arbetsuppgifter som genomförs enskilt och slutligen ges en gemensam sammanfattning av momentet. För designarbetet används E³.Cable och E³.Panel. För enklare dokumenthantering och rapportgenerering används E³.Solution builder

PRIS:

Priset för kursen är EUR 1490

ANMÄLAN:

Anmäl dig genom e-post till training@ccsgroup.se
I anmälan: uppge namn och mejladress på kursdeltagaren samt fullständig faktureringsuppgift.

AVBOKNING:

Fram till 10 dagar före kursens start är avbokning kostnadsfri.

Därefter debiteras avbokning med hela kursavgiften. Kursbokning kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Meddela oss via email vid eventuella ändringar.

KONTAKT