Nästa E³.series kurs

Nästa E³.series kurs

Mann jobber på PC

Nästa E³.series Kombinerad grundkurs (schematic/panel/cable/ormboard) går 19 – 22a Mars

CCS utbildningsverksamhet genomför båda standardutbildningar och kundanpassade utbildningar.

Standardutbildningarna erbjuds vanligtvis med öppen anmälan till ett fast pris per deltagare men de kan också arrangeras med en sluten anmälan för en enskild organisation där överenskommelse om plats för genomförande och pris överenskommes.

Innehållet är dock desamma som för utbildningar med öppen anmälan.

Vid kundanpassade utbildningar görs en överenskommelse om såväl innehåll, genomförande och pris.

Standardutbildningar

Följande utbildningar finns färdiga som standardutbildningar, se detaljer om utbildningarna längre ner, där de två första schemaläggs med ett visst intervall och övriga genomförs när intresset är tillräckligt stort.

  • E³.grundkurs Schema och Layout, 3 dagar
  • E³.grundkurs Kablage, 2 dagar
  • E³.database editor, 2 dagar
  • E³.database editor Kablage, 2 dagar
  • Solution builder Report manager, 1 dag

Se detaljerade kursbeskrivningar

Kundanpassade utbildningar

En kundanpassad utbildning lämpar sig bättre om man som företag jobbar med en unik implementation av E³ och en standardutbildning inte ger deltagaren all baskunskap i de moment man som konstruktör kommer att jobba med.

Kundanpassade utbildningar genomförs också vanligtvis i samband med implementeringsprojekt där projektdeltagarna snabbt behöver få en bredare utbildning än vad standardutbildningarna ger.

Kommande kurser:

Följande utbildningar är planerade och går att anmäla sig till:

  • 19 – 22a Mars: Kombinerad E³.grundkurs (schematic, panel, cable, formboard)

KONTAKTA OSS:

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.