E³.logic

E³.logic

Speciellt anpassad för att göra elektronik- och logikscheman

E³.Logic är integrerad med Zukens andra system för PCB design, CadStar och CR5000, och kan överföra data till dessa och andra PCB system för genomförande av kretskort (PCB layout).

E³.logic är objektorienterat, och bygger på samma moderna teknik som E³ med samma enkla och kraftfulla funktioner du förväntar dig. I E³.Logic kan du snabbt designa ditt logiska kretskort och har alla möjligheter att kommunicera data vidare i processen (oavsett om det är E³.Cable för kabeldragning eller andra lösningar)

Funktioner i E³.logic:

  • Hierarchical design – nesting to any depth
  • Use proofed schematic modules
  • Supports busses and bus pins for clearly arranged designs
  • Dynaic symbols with interfaces to FPGA Design Tools
  • Define net route codes, net classes and spacing classes
  • Predefine test points and back annotate test point positions
  • Direct transfer of interface connector and signals to E3.cable
  • Forward/backward annotation

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.