E-CAE løsning

E-CAE løsning

E³.series er et profesjonelt E-CAE verktøy rettet spesielt mot bedrifter som prosjekterer anlegg innen elektro, automasjon, hydraulikk eller pneumatikk.

E³ är en objektorienterad lösning utvecklad med modern teknik. 

Detta gör det enkelt att integrera E³ med andra system för att möjliggöra en företagsspecifik optimering av konstruktionsprocessen.

Gränssnitt ERP/PDM/PLM, 3D och CAM

E³ erbjuder en mängd av standardgränssnitt till marknadsledande system inom:

  • ERP/PDM/PLM: Dokumenthantering, BOM, artikelhantering
  • 3D-CAD: Kabeldragning, skåpkonstruktion och modeller för komponenter (STEP)
  • CAM: Ledningstillverkning. För styrning av borrning & stansning av hål

Integration med Elektronik-CAD

Integration av lösningar för kretskort (PCB), möjliggör import av kontaktdon och signaldata direkt in i ett blockdiagram i E³.
Avancerad integration mot Zukens egna PCB-designlösningar; Cadstar och CR5000/CR8000 samt generell integration med övriga system.

System requirements

Theese are the system requirements for E³.series 2014A/2015: 

  • 2 GHz CPU or higher
  • at least 4 GB RAM or more
  • 19″ monitor with 1280*1024 with True Color or Wide Screen monitor; alternatively DualScreen solution.
  • 3-button ”wheel-mouse”
  • at least 10 GB free disk space on the hard disk (for the normal installation)
  • there’s no special demand for the video card.

The installation requires administrative privileges for Windows. Please log on as an administrator to the Windows system.

SE VIDEO:

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.