Automation & kontrollsystem

Automation & kontrollsystem

Företag verksamma inom automation kan finna många fördelar med att använda E³ vid konstruktion och produktion av automationsutrustning. Casestudy: ARM Automation achieves two-thirds electrical design time reduction using intelligent schematics (PDF) Bland utmärkande egenskaper för automationsdesign märks:

Företag verksamma inom automation kan finna många fördelar med att använda E³ vid konstruktion och produktion av automationsutrustning.

Casestudy: ARM Automation achieves two-thirds electrical design time reduction using intelligent schematics (PDF)

Bland utmärkande egenskaper för automationsdesign märks:

 • Ett system för både systemkonstruktion och detaljkonstruktion.
 • Objektorienterat:
 • Ett och samma objekt kan representeras i flera dokument.
 • Kvalitetsäkring då en objektsförändring direkt slår igenom överallt.
 • Överföring av objektdata till och från andra ingenjörsdatabaser. Till exempel överföring av I/O-listor.
 • Automatisk generering av dokumentation från konfigurationsdokument.
 • Befintliga interface till marknadsledande PLC-system.
 • Fullständig kontroll av hela instrumenterings-”loopar”
 • Strukturhantering för objekt.
 • Produktionsorienterad konstruktion av ledningar med längd, märkning och anslutningsform.
 • Komponentgenererade håltagningsritningar.
 • Tredimensionell kollitionstest för monterade komponenter.
 • Tillgång till datablad och certifikat för tillgängliga komponenter.
 • Export av slutdokumentation till olika format som PDF, DWG, DXF, DGN m.fl.
 • Schematisk konstruktion av el, hydralik, pneumatik och P&ID.
 • Regelstyrd hantering av optioner och varianter
 • Fleranvändarsystem

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.