E³.fluid

E³.fluid

För att skapa hydraulik-, pneumatikschema och processdiagram.

E³.fluid tillåter att olika arbetsgrupper parallellt konstruerar hydraulik, pneumatik och/eller kontrollscheman samt elkretsdiagram för bland annat maskiner och kraftverk.

Med E³.fluid är det möjligt att felfritt generera sina kablar, rör, ’fittings’ och apparatlistor direkt från processchemat.

FÖRENKLAD VERSION

E³.fluid är en förenklad version av E³.schema som är anpassad till konstruktion av processanläggningar.

Bibliotek kan delas med andra dicipliner (tex el) som kan sortera ut de artiklar som är relevanta för deras del av projektet.

FULL KOLL

E³ håller koll på uppdateringar för all utrusting, korsreferenser osv för att säkerställa enhetliga data mellan olika avdelningar.

Exempel: En ventil visas (ISO symbol) i processdiagrammet(hyd./pneu.) medan samma objekt kommer ha en magnetisk spole (IEC) som visas i det elektriska kontrollschemat. På så sätt undviker vi fel och underhåll av data på två platser.

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.